Anne Frank house Amsterdam

cheerful anne frank in four portraits

Blog by Private Tours Holland:
Prinsengracht 263, dating from 1635, looks like any other canal house in Amsterdam, but it’s the Anne Frank House—a must-visit in the city.
The Secret Annex, hidden at the back, was concealed by a revolving bookcase.
During World War II, Anne Frank and her family hid here for two years, where she wrote her famous diaries. The Anne Frank House is a moving testament to history, providing a glimpse into the life of a young girl under Nazi occupation. Anne Frank died at age 15 in February 1945 in the Bergen-Belsen concentration camp.
Most of us have read her diary; visiting the house lets you see where it all happened. The rooms are preserved to reflect the conditions the Frank family endured, with Anne’s original writings displayed. Walking through these spaces offers a powerful and personal connection to the past, reminding us of the horrors of the Holocaust.
It’s crucial to remember the war and how Jewish families suffered and died. The Nazis murdered over 100,000 Jews in Amsterdam.
An emotional and humbling visit, Anne Frank’s memory lives on.
She will never be forgotten!
The museum often includes special exhibits and educational programs to deepen understanding of the Holocaust and the impact of discrimination and persecution.
Booking tickets well in advance is essential, as the Anne Frank House is one of Amsterdam’s most popular attractions. Aim to book at least three months ahead, and consider attending the thirty-minute presentation before your visit to gain deeper insights into Anne Frank’s life and the historical context of her diary.
For those interested in broader Jewish history in Amsterdam, additional resources and information are available on our website, offering insights into the rich cultural heritage and the profound impact of the Jewish community on the city.
If you book one of our Holland Private Tours in advance, I can assist you with reserving tickets to the Anne Frank House.
My tours ensure a comprehensive and respectful exploration of this significant historical site, providing context and commentary to enhance your understanding and experience.
(Text blog Hans Langh Private Tours Holland).

The Holocaust monument is reflecting this saddest story of Amsterdam.

More about Jewish life in Amsterdam at this page.

If you book one my Holland Private Tours well in advance I can help you with the reservation of tickets to the Anne Frank House.

https://www.annefrank.org/en/anne-frank/

Prinsengracht 263, daterend uit 1635, lijkt op elk ander grachtenpand in Amsterdam, maar het is het Anne Frank Huis – een must-see in de stad. Het Achterhuis, verborgen aan de achterkant, was afgeschermd door een draaiende boekenkast.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verstopten Anne Frank en haar familie zich hier twee jaar lang, waar ze haar beroemde dagboeken schreef. Het Anne Frank Huis is een aangrijpende getuigenis van de geschiedenis en biedt een ontroerende blik in het leven van een jong meisje onder de nazi-bezetting. Anne Frank stierf op 15-jarige leeftijd in februari 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen.
De meesten van ons hebben haar dagboek gelezen; een bezoek aan het huis laat je zien waar het allemaal gebeurde. De kamers zijn bewaard gebleven om de omstandigheden weer te geven die de familie Frank moest doorstaan, met Anne’s originele geschriften tentoongesteld. Door deze ruimtes te lopen, biedt een krachtige en persoonlijke verbinding met het verleden en herinnert ons aan de verschrikkingen van de Holocaust.
Het is cruciaal om de oorlog te herinneren en hoe Joodse families leden en stierven. De nazi’s vermoordden meer dan 100.000 Joden in Amsterdam.
Een emotioneel en nederig bezoek, de herinnering aan Anne Frank leeft voort. Het museum bevat vaak speciale tentoonstellingen en educatieve programma’s om het begrip van de Holocaust en de impact van discriminatie en vervolging te verdiepen.
Het is essentieel om ruim van tevoren tickets te boeken, aangezien het Anne Frank Huis een van de populairste attracties in Amsterdam is. Probeer ten minste drie maanden van tevoren te boeken en overweeg om de dertig minuten durende presentatie voor je bezoek bij te wonen om diepere inzichten te krijgen in het leven van Anne Frank en de historische context van haar dagboek.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de bredere Joodse geschiedenis in Amsterdam, zijn er aanvullende bronnen en informatie beschikbaar op onze website, die inzicht bieden in het rijke culturele erfgoed en de diepe invloed van de Joodse gemeenschap op de stad.
Als je mijn Holland Private Tours van tevoren boekt, kunnen we je helpen bij het reserveren van tickets voor het Anne Frank Huis. Mijn rondleidingen zorgen voor een uitgebreide en respectvolle verkenning van deze belangrijke historische locatie, met context en commentaar om je begrip en ervaring te verbeteren.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland