Amersfoort

koppelpoort entry point of Amersfoort

The most beautiful part of the old city wall is the famous Koppelpoort from 1400. It is a combined gate for land and water access. The water flows from the city to the Eem river. Especially the towers and the passage are beautiful. Other gates are the so called Monnikendam, a water gate from the 15th century, and the Plompe toren or Dieven toren.
Amersfoort is the only city in the Netherlands with double city walls. The oldest and inner city wall, dates back to the 13th century. A second city wall was added in the 14th century. Within the two canal rings, many historical monuments and picturesque corners from the past can be admired.
The Muurhuizen, or Wall Houses, were built after the second city wall was completed in 1450 and the first city wall was not demolished. The innermost of the two city canals was filled in and residential and warehouse buildings were built against the old wall.
Plein de Hof and the St. Joris kerk, which is a Gothic church with three naves, built between 1492 and 1534. Many beautiful facades are to be seen on the square.
One of the most beautiful towers in the Netherlands is the 100 m high Onze Lieve Vrouwe toren or the Lange Jan. It can be climbed for a panoramic view of the city and region.
In Museum Flehite, located in the middle of the historic city center, there are exhibitions about art and history of Amersfoort. An extensive collection, maps, art and utensils, atlases are on display.
The city is nicknamed the rock city and their inhabitants are rock tractors. Rocks from different countries lie along the Stadsring.

Best in combination with Flevoland, Vecht and Amstel river tours or countryside tour.

Highlights of Amersfoort.

Het mooiste deel van de oude stadsmuur is de beroemde Koppelpoort uit 1400. Het is een gecombineerde poort voor land- en watertoegang. Het water stroomt vanuit de stad naar de rivier de Eem. Vooral de torens en de doorgang zijn prachtig. Andere poorten zijn de Monnikendam, een waterpoort uit de 15e eeuw, en de Plompe toren of Dieven toren.
Amersfoort is de enige stad in Nederland met een dubbele stadsmuur. De oudste en binnenste stadsmuur dateert uit de 13e eeuw. In de 14e eeuw werd een tweede stadsmuur toegevoegd. Binnen de twee grachtengordels zijn vele historische monumenten en pittoreske hoekjes uit het verleden te bewonderen.
De Muurhuizen werden gebouwd nadat in 1450 de tweede stadsmuur was voltooid en de eerste stadsmuur niet was afgebroken. De binnenste van de twee stadsgrachten werd gedempt en tegen de oude muur werden woon- en pakhuizen gebouwd.
Plein de Hof en de St. Joris kerk, een gotische kerk met drie beuken, gebouwd tussen 1492 en 1534. Op het plein zijn veel prachtige gevels te zien.
Eén van de mooiste torens van Nederland is de 100 meter hoge Onze Lieve Vrouwe toren oftewel de Lange Jan. Deze kan beklommen worden voor een panoramisch uitzicht over de stad en regio.
In Museum Flehite, midden in de historische binnenstad, zijn tentoonstellingen te zien over kunst en geschiedenis van Amersfoort. Er is een uitgebreide collectie, kaarten, kunst en gebruiksvoorwerpen, atlassen te zien.
De stad heeft de bijnaam de keistad en haar inwoners zijn kei trekkers. Langs de Stadsring liggen rotsblokken uit verschillende landen.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland