Floriade Amsterdam Almere

bird's eye view of Floriade Amsterdam Almere artist impression

Floriade 2022 Amsterdam Almere took place from the 14th of April to the 9th of October 2022.
A horticultural expo that only takes place once every ten years in the Netherlands.
It showed the power of Dutch landscaping and garden design with the splendor of trees, flowers and plants.
Almere is the youngest city in the Netherlands, in the middle of the Flevopolder, about twenty miles from Amsterdam.
The Expo showed 40 inspiring country presentations, pavilions with sustainable innovations, a cable car over the Floriade park, a spectacular greenhouse complex and art and culture programmes.
‘Growing green cities’ was the theme. It was about the connection between green and the themes ‘water’, ‘biodiversity’, ‘green raw material’, ‘health’, ‘air quality’ and ‘the circular economy’.
In ten years another place will be hosting the Floriade 2032.

Floriade lasted until the 9th of October 2022. Tours to Flevoland but no more tours to Floriade.

Floriade 2022 Amsterdam Almere vond plaats van 14 april tot en met 9 oktober 2022.
Een tuinbouwbeurs die in Nederland slechts eens in de tien jaar plaatsvindt.
Het toonde de kracht van het Nederlandse landschaps- en tuinontwerp met een pracht aan bomen, bloemen en planten.
Almere is de jongste stad van Nederland, midden in de Flevopolder, zo’n dertig kilometer van Amsterdam.
De Expo toonde 40 inspirerende landen presentaties, paviljoens met duurzame innovaties, een kabelbaan over het Floriade park, een spectaculair kassencomplex en kunst- en cultuurprogramma’s.
‘Groeiende groene steden’ was het thema. Het ging over de verbinding tussen groen en de thema’s ‘water’, ‘biodiversiteit’, ‘groene grondstof’, ‘gezondheid’, ‘luchtkwaliteit’ en ‘de circulaire economie’.
Over tien jaar zal er misschien in een andere stad of op een andere plek de Floriade 2032 plaatsvinden.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland