Amsterdam Museum

inner courtyard of the amsterdam museum

The Amsterdam Museum contains thousands of works of art and objects to tell the story of Amsterdam. It is the treasury of the city.
The story spans from the early Middle Ages through the Seventeenth Century to today’s Amsterdam.
Paintings, books, prints, drawings, sculptures, furniture, textiles, tokens, glass, ceramics, crafts and everyday objects bring the history of the city to life.
The museum also houses the archaeological finds of the city’s Archaeological Department.
The Amsterdam Museum used to be the Burgerweeshuis, one of the oldest and most famous orphanages in the Netherlands. The former sleeping and dining rooms are now the museum rooms. From 1580 to 1960, tens of thousands of children grew up here without parents.
The building is of classical beauty, built on historic land, drenched in history.

https://www.amsterdammuseum.nl/en

Het Amsterdam Museum bevat duizenden kunstwerken en objecten die het verhaal van Amsterdam vertellen. Het is de schatkamer van de stad.
Het verhaal strekt zich uit van de vroege middeleeuwen tot de zeventiende eeuw tot het huidige Amsterdam.
Schilderijen, boeken, prenten, tekeningen, sculpturen, meubels, textiel, penningen, glas, keramiek, ambachten en alledaagse voorwerpen brengen de geschiedenis van de stad tot leven.
Het museum herbergt ook de archeologische vondsten van de Archeologische Dienst van de stad.
Het Amsterdam Museum was vroeger het Burgerweeshuis, een van de oudste en bekendste weeshuizen van Nederland. De voormalige slaap- en eetkamers zijn nu de museum ruimtes. Van 1580 tot 1960 groeiden hier tienduizenden kinderen op zonder ouders.
Het gebouw is van klassieke schoonheid, gebouwd op historisch terrein, doordrenkt van geschiedenis.

Button to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland
to go back to the homepage of Hans Langh Private Tours Holland